WELCOME LINIJA.png

 

Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović kaže u razgovoru koji je objavila RTCG da otvaranjem ski centra sjever Crne Gore prerasta u renomiranu turističku destinaciju.

Bijelo Polje realizuje kapitalne investicije a radi se o projektima od državnog i regionalnog značaja, samo otvaranjem ski centara Bjelasica sjever Crne Gore prerasta u renomiranu turističku destinaciju.

Predsjednik Smolović kaže i da otvaranje fabrike "Rada" ima veliki značaj za Crnu Goru, te da će projekat valorizacije Đalovića klisure biti u funkciji do 2020. godine.

-Ta investicija ima značaj ne samo za Bijelo Polje nego za cijelu Crnu Goru. Poslije duže pauze otvara se potpuno nova fabrika kapaciteta 15.000 litara na sat sa dvije proizvodne linije za pet i staklenu ambalažu, ukupnog kapaciteta 100 milion litara, vrijednost investicije je 4 miliona eura. Ovim kapacietom zadovoljiće se kompletne potrebe Crne Gore za mineralnom vodom, da podsjetim trenutni uvoz mineralnih voda u CG je oko 40 miliona litara godišnje, ili u eurima između 7 i 8 miliona eura zavisno od godine, što znači da će se dio kapacieta i izvoziti u države okruženja. Ono što nam je posebno drago je da je potpuno nova fabrika zadržala staro ime brenda "Rada" po kojoj je Bijelo Polje bilo poznato širom Balkana. Ono što je lokalna uprava u prethodnom periodu radila, to je formiranje šest biznis zona i upravo to sada daje rezultate, kaže Smolović.

U Bijelom Polju se otvaraju novi poslovni objekti i realizuju neove investicije, tako da smo u ovoj godini imali otvaranje tržnog centra i nove proizvodne linije.

-U Bijelom Polju smo ove godine imali otvaranje novog tržnog centra Elkos, dok se realizuje i otvaranje nove proizvodne linije renomirane kompanije Merkator. Kompanija Mesopromet poslije velikog  požara obnavlja i proširuje svoju proizvodnju, tako da će nova fabrika biti veća i dodatno modernija. Takođe, prodat je Vunarski kombinat i tamo je kompanija Dulović već uposlila svoje kapacitete, a očekujemo i da kompanija Bravera, odnosno Sport Vision u narednom periodu, pokrene proizvodnju u svom dijelu fabrike.

Osim mineralne vode Rada, skoro da nemamo bivših državnih preduzeća u Bijelom Polju koja nijesu restrukturirana. Naravno, ona sada rade u manjem obimu kapaciteta rada, sa manje zaposlenih, zbog novih modernijih tehnologija, ali ono što je bitno je da je većina njih u funkcionalnom stanju i da polako rastu i razvijaju se, što pokazuje da Bijelo Polje ima perspektivu za dalja ulaganja", saopštio je Predsjednik Opštine.

-Crna Gora ima pojedine investitore koji se interesuju za Bijelo Polje, posebno za biznis zone. Nadamo se da ćemo vrlo brzo moći da saopštimo neke nove investicije u privredu Bijelog Polja, istakao je Smolović.

Ukupna vrijednost projekta valorizacije Đalovića pećina 13 miliona eura koji se finasirana od strane Vlade Crne Gore kroz kapitalni budžet.

-Projekat se sastoji iz tri faze, proboj puta do manastira Podvrh, izgradnja žičare tj gondole preko kanjona rijeke Bistrice do ulaza u pećinu, i uređenje enterijera pećine, sve tri faze teku paralelno i u skladu sa predviđenom dinamikom, a plan je da kompletan projekat bude u funkciji do kraja 2020.godine, ističe Smolvoić.

Svi radovi na izgradnji ski centra Cmiljaca na Bjelopoljskoj strani planine Bjelasice teku predviđenom dinamikom.

Ukupna vrijednost projekta je 22 miliona eura, takođe se finansira iz kapitalnog budžeta uz podršku Vlade Crne Gore. Prvih 5 km puta je asfaltirano, na ostalih 10 km puta proboj je pri kraju, i idejni projekat žičare završen. Rok za žičaru je 18 mjeseci i teče od juna ove godine, a kompletan projekat biće operativan do 2022.godine.                                                                        

Otvaranje planine Bjelasice u potpunosti će promijeniti sliku Bijelog Polja ne samo kao nove turističke destinacije nego i valorizacijom poljoprivrednih resursa planine Bjelasice, a povezivanjem ski centra Cmiljaca, sa ski centrom Žarski u Mojkovcu i ski centrom u Kolašinu, sjever Crne Gore prerasta u renomiranu turističku destinaciju kako skijaškog tako i ljetnjeg planinskog turizma.

 

Naravno za sve ove razvojne projekte zahvalnost dugujemo Vladi Crne Gore koja je kroz višegodišnji kapitalni budžet obezbijedila sredstva za realizaciju ovih, ne samo po sjever nego i po čitavu državu, važnih kapitalnih projekata", zaključio je Smolović.

 

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top