WELCOME LINIJA.png

OPŠTINSKE ODLUKE


 

Poštovani građani,

Odluke koje se tiču biznis zona u Bijelom Polju a koje je donijela Skupština Opštine Bijelo Polje možete pogledati u dolje navedenim linkovima: 

 


("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 032/13 od 08.11.2013, 004/15 od 22.01.2015)

Odluka o proglašenju Biznis zona "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina" i "Bistrička dolina"

Na osnovu člana 45 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi(“Sl. list RCG” br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/04 I “Sl. list CG” br. 88/09, 3/10,73/10, 38/12,10/14), i člana 34stav 1 tačka 2 i 40 Statuta Opstine Bijelo Polje (“Sl. list RCG – Opštinski propisi“ br.25/04, 33/06, i “Sl.list CG – Opštinski propisi” br.18/10 i 32/13), Skupština opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj dana 24.07. i 27.07.2015. godine, donijela je

Odluku o olakšicama za privredna društva i preduzetnike koji posluju u okviru biznis zona ,,Nedakusi,” ,,Cerovo,” ,,Vraneška dolina,” i ,,Bistrička dolina”

 

 

 

 

 

 

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top