WELCOME LINIJA.png

UREDBE VLADE CRNE GORE


 

Poštovani građani,

Odluke i uredbe koje se tiču biznis zona a koje je donijela Vlada Crne Gore možete pogledati u dolje navedenim linkovima: 

 

 


Na  osnovu  člana  1  stav  3  Uredbe  o  subvencijama  za  zapošljavanje  određenih kategorija  nezaposlenih  lica  („Službeni  list  CG“,  broj  11/12),  Vlada  Crne  Gore,  na sjednici od 26. jula 2012. godine, donijela je

ODLUKU O DJELATNOSTIMA ZA KOJE SE MOGU KORISTITI SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE U BIZNIS ZONAMA

Na  osnovu  člana  19b  Zakona  o  regionalnom  razvoju  ("Službeni  list  CG",  br.  20/11  i 20/15) Vlada Crne Gore na sjednici od 10. septembra 2015. godine donijela je 

UREDBU O BIZNIS ZONAMA

Na osnovu člana 19a stav 3 Zakona o regionalnom razvoju („Službeni list CG", br. 20/11, 26/11 i 20/15) Vlada Crne Gore na sjednici od 28. 2015. godine, donijela je

UREDBU O PODSTICANjU DIREKTNIH INVESTICIJA

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti ("Službeni list CG", broj 14/10), Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. januara 2012. godine, donijela je

UREDBU O SUBVENCIJAMA ZA ZAPOŠLjAVANjE ODREĐENIH KATEGORIJA NEZAPOSLENIH LICA

 

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top