WELCOME LINIJA.png

BIZNIS ZONA BISTRIČKA DOLINA

 

Lokacija ‘Bistrička dolina’ proglašena je 2013.god za biznis zonu. Obuhvata područje od ušća rijeke Bistrice u Lim, uzvodno. Lokalitet Lozna Luka odnosno kupalište zatim lijevu I desnu stranu puta, veće ravne prostore pod livadom, dolinu Bistrice iza naselja Bistrica (Lug hipodrom). Najmanja površina jednog lokaliteta predviđenog kao biznis zona ima površinu 970m2 a najveća 50700m2. Tehnička voda bi se mogla koristiti iz rijeke Bistrice a za piće I sanitarne potrebe može se dovesti od naselja Stubo (Vrelo Kosteničke rijeke). Sa centrom grada lokacija je povezana lokalnim asfaltnim putem. Telefonom odnosno telekomunikacionim vezama područje je povezano fiksnom I mobilnom telefonijom (100%).

 

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top