WELCOME LINIJA.png

BIZNIS ZONA NEDAKUSI

 

Biznis zona “Nedakusi” nalazi se u industrijskoj zoni Opštine Bijelo Polje sa velikim potencijalom za razvoj u okviru djelatnosti: Poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; prerađivačke industrije; saobraćaja i skladištenja; informisanja i komunikacije; stručne, naučne i tehničke djelatnosti. Dobro je opremljena u pogledu poslovne infrastrukture što je čini jako pogodnom za buduće investitore. Ukupna površina biznis zone iznosi oko 101 ha.

Što se tiče drumske kao i željezničke infrastrukture odlično je povezana sa ostalim saobraćajnicama. Kroz nju prolazi magistralni put M-21 Beograd-Bar, povezana je sa gradskom obilaznicom a u okviru nje postoji i autobuska stanica. Željeznička pruga Beograd-Bar takođe prolazi pored biznis zone “Nedakusi” a takođe postoji i željeznički pretovarni centar. Jedan od razloga ovako dobre saobraćajne povezanosti jeste i činjenica da je nekada na ovoj površini postojala jaka proizvođačka industrija, koja je danas djelimično u funkciji.

U biznis zoni postoji veoma atraktivan mikro lokalitet “Vunko”, ukupne površine od 106.000 m². U okviru “Vunka” 32.000 m² prostora je pokriveno halama (9 hala i 2 upravne zgrade), dok je ostalih 74.000 m² slobodnog zemljišta pogodno za industriju i proizvodnju u skaldu sa planskom dokumentacijom.

U pogledu ostale poslovne infrastrukture na prostoru biznis zone postoje dvije trafostanice jačine po 2 MW, voda, kanalizacija, javna rasvjeta, telekomunikacije.  U okruženju biznis zone “Nedakusi” na 6 km nalaze se banke, tehnološki i proizvodni park mesne i pekarske industrije, kao i betonska i tekstilna industrija. U okviru zone postoje trgovinski biznis centri.

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top